”Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee päivä kerrallaan.”

Abraham Lincoln (yhdysvaltalainen poliitikko 1809–1865)

-

Alettuasi ymmärtää kaksisuuntaista mielialahäiriötä ja hoitojen vaikutuksia, haluat todennäköisesti yrittää saada elämäsi takasin omaan hallintaasi.

Se on toipumisprosessin olennainen osa: mitä paremmin elämääsi hallitset ja mitä myönteisemmin suhtaudut hoitoon – sekä lääkehoitoon, itsehoitoon että psykoterapeuttiseen hoitoon –, sitä paremmin oireet pysyvät kurissa. Kaksisuuntainen mielialahäiriö vaikuttaa moniin elämän osa-alueisiin, joten joskus joudut tekemään vaikeita päätöksiä. Päätökset voivat koskea esimerkiksi seuraavia elämänalueita:

Perhe-elämä
Mitä lapsille kerrotaan? Sairaudesta ei ole helppo kertoa omille lapsilleen. On kuitenkin tärkeää, että kaksisuuntainen mielialahäiriö ei ole salaisuus, josta vaietaan. Lapset haluavat vastauksia, ja jos niitä ei heille anneta, he saattavat keksiä kysymyksilleen omia vastauksia. Sinä itse tunnet omat lapsesi parhaiten, joten on sinun tehtäväsi päättää, mitä heille kerrot ja milloin. Asiasta kannattaa myös keskustella hoitotahosi kanssa.

Raskaus
Joitakin kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon käytettäviä lääkkeitä ei  voi käyttää raskauden aikana. Ota raskaustoiveesi esille jo raskauden suunnitteluvaiheessa hoitavan lääkärisi kanssa. Ennen lasten hankkimista parin on keskusteltava monista tärkeistä aiheista kuten unentarpeen turvaamisesta,  tukiverkoston olemassa olosta, kaksisuuntaisen mielialahäiriön periytyvyydestä, lapsiperheen arjessa selviytymisestä ja oireiden uusiutumisen mahdollisuudesta raskauden aikana tai sen jälkeen.

Työ
Suurin osa kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivistä jatkaa työuraansa entiseen tapaan sairauden diagnosoinnin jälkeen. Yötyön ja vuorotyön välttämisestä tulee keskustella työterveydenhuollossa. Sairausjaksojen aikana sairausloma tai osa-aikainen sairausloma on monesti tarpeen.

Taloussuunnittelu
On tärkeää ennaltaehkäistä maanisia jaksoja ja suunnitella etukäteen toimia maanisten jaksojen varalta. Manialle on tyypillistä holtiton rahankäyttö ja luottamus siihen, että velat saadaan maksetuksi. Näin ollen on tärkeää suunnitella, että annat esimerkiksi pankki- ja luottokorttisi lähimmäisellesi mielialan kohoamisen esioireiden aikana, jotta et pääse tekemään itsellesi taloudellista vahinkoa. Mikäli sinulla on toistuvia maanisia vaiheita, usein sen seurauksena, että lääkkeiden käyttö on epäsäännöllistä, on mahdollista miettiä edunvalvontaa raha-asioiden turvaamiseksi.

Tulevaisuuden suunnittelu
On hyvä tehdä kirjallinen suunnitelma kriisitilanteiden varalle. Jos esimerkiksi tiedät, että rahankäyttösi saattaa karata käsistä manian aikana, voi olla viisasta  sopia, että annat pankki- ja luottokorttisi perheenjäsenelle heti manian esioireiden alettua. Suunnitelmaan voit merkitä myös, mihin ja milloin otetaan yhteyttä sairauden esioireiden ilmaannuttua. Suunnitelmaan voidaan myös kirjata, millaista hoitoa haluat saada ja mitä hoitomuotoja taas haluat välttää. Lisäksi on hyvä kirjata ylös henkilöt, joihin haluat otettavan yhteyttä siinä tapauksessa, että joudut sairaalaan.