”Olen tosi ruma, mutta se on OK, sillä niin olet sinäkin. Rikoimme kaikki peilit.”

Lithium, Kurt Cobain (amerikkalainen Nirvana-yhtyeen laulaja, 1967–1994)

-

Lääkkeet ovat aina tärkeä osa kaksisuuntaisen mielialahäiriön tehokasta hoitoa.

On ymmärrettävää, että monia henkilöitä, joilla on kaksisuuntainen mielialahäiriö, huolestuttaa se, että he joutuvat ottamaan aivojen toimintaan vaikuttavia lääkkeitä. Sairauden oireet johtuvat kuitenkin häiriöistä aivoissa, joten toimiakseen lääkkeiden on vaikutettava niihin. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon tarkoitetut lääkkeet korjaavat aivotoiminnan häiriöitä, jotka vaikuttavat mielialan ja ajatusten säätelyyn. Kun lääkkeet alkavat tehota ja voit paremmin, lääkityksen lopettaminen voi olla houkutteleva ajatus. On kuitenkin erittäin todennäköistä, että oireesi palaavat, jos lopetat lääkkeiden ottamisen. Lääkityksen äkillinen lopettaminen voi aiheuttaa myös muita ongelmia, esimerkiksi univaikeuksia ja yleistä hämmentyneisyyttä. Tästä syystä lääkkeiden ottamista ei saa koskaan lopettaa omatoimisesti, ellei lääkäri ole sitä suositellut. Jos päätät lopettaa lääkityksen, on tärkeää, että kerrot siitä hoitavalle lääkärillesi. Kaksisuuntainen mielialahäiriö on aaltoileva ja monivaiheinen sairaus, joka vaikuttaa ihmisiin eri tavalla. Sen hoitoon käytetään siksi useita erilaisia lääkkeitä. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön lääkehoidossa pyritään toisaalta hoitamaan ajankohtainen mielialahäiriöjakso, eli masennus tai maaninen vaihe, ja toisaalta ennaltaehkäisemään uusia mielialajaksoja.

Lääkärisi tekee luultavasti muutoksia lääkitykseesi aika ajoin. Annosta voidaan pienentää tai suurentaa tai lääkkeitä vaihtaa. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että lääkkeet ovat lakanneet toimimasta, vaan sairautesi on voinut siirtyä toiseen vaiheeseen. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon tarkoitetut lääkkeet voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: mielialaa tasaaviin ja uusia jaksoja estäviin lääkkeisiin, maanisten tai sekamuotoisten vaiheiden hoitoon tarkoitettuihin lääkkeisiin ja masennuksen hoitoon tarkoitettuihin lääkkeisiin. Maanisten, sekamuotoisten tai masennusvaiheiden hoidossa käytettävien lääkkeiden annokset ovat usein suurempia kuin mielialaa tasaavien lääkkeiden annokset. Jos kärsit lääkkeiden haittavaikutuksista akuutin vaiheen aikana, ne voivat kadota, kun tilasi tasaantuu ja lääkeannokset pienenevät.

Maanisten tai sekamuotoisten vaiheiden hoito

Akuutin manian tai sekamuotoisen vaiheen hoidon tavoite on oireiden mahdollisimman nopea täydellinen poistuminen. Käytetyn lääkityksen tyyppi riippuu oireiden vakavuudesta, kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypistä ja siitä, mitkä lääkkeet ovat toimineet hyvin aiemmin.

Käytettävät lääkkeet:

 • Litium oli yksi ensimmäisistä kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon käytetyistä lääkkeistä. Se vaikuttaa mielialaa tasaavasti ja on avuksi maanisten, sekamuotoisten ja masennusvaiheiden hallinnassa sekä ylläpitohoidossa. Oikea annostus varmistetaan säännöllisillä verikokeilla.
 • Epilepsialääkkeitä voidaan käyttää maanisten, sekamuotoisten tai masennusvaiheiden hoidossa sekä ylläpitohoidossa.
 • Antipsykootteja käytetään psykoosin hoidossa, mutta ne tehoavat myös akuutteihin maanisiin, sekamuotoisiin tai masennusvaiheisiin. Antipsykootteja voidaan käyttää lisäksi ehkäisevässä mielessä mielialaa tasaamaan.
 • Useiden lääkkeiden yhtäaikainen käyttö voi joskus olla tarpeen oireiden saamiseksi hallintaan.

Masennusvaiheen hoito

Masennusvaiheet ovat usein vaikeimpia hoitaa. Tavoitteena on palauttaa potilaan toimintakyky takaisin normaalille tasolle. Haastavaa tässä on se, että toimintakykyä on pystyttävä nostamaan aiheuttamatta potilaalle kuitenkaan maniaa tai hypomaniaa (lievempää maanista jaksoa). Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän masennuksen hoitoon on olemassa erityyppisiä lääkkeitä. Masennusvaiheessa voidaan käyttää psykoosin hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä (antipsykootteja), litiumia tai epilepsian hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä. Myös mielialaa tasaavia lääkkeitä voidaan käyttää joko yksinään tai muun lääkityksen kanssa. Aikaisemmin kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoitoon käytettiin tavallisesti masennuslääkkeitä. Ne kuitenkin toimivat vain tietyissä tapauksissa ja ne tulee aina yhdistää mielialaa tasaavaan lääkehoitoon. Masennuslääkkeiden käyttöön liittyy lisäksi riski maanisen tai sekamuotoisen jakson puhkeamisesta. Tämän vuoksi lääkärit ovat usein varovaisia määrätessään masennuslääkkeitä kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon ja yhdistävät ne mielialaa tasaavaan lääkitykseen.

Aivojen sähköhoito (ECT)

ECT-hoitoa annetaan pääsääntöisesti sairaalassa potilaille, jotka on otettu hoitoon sellaisten vakavien jaksojen vuoksi, joihin lääkkeet eivät ole tehonneet. Hoidossa potilas on nukutettuna ja sähkövirtaa käytetään epileptisen kohtauksen aikaansaamiseksi. Hoito voi vaikuttaa kaksisuuntaisen mielialahäiriön oireisiin nopeasti. ECT on tehokas ja turvallinen hoitomuoto, vaikka se voi joskus aiheuttaa muistihäiriöitä. Tavallisesti ne katoavat muutaman kuukauden kuluessa. ECT-hoitoon tarvitaan potilaan suostumus. Suostumusprosessin aikana sinulla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella mieltäsi painavista asioista lääkärin kanssa. Tämän jälkeen voit päättää, haluatko ECT-hoitoa.

Mielialan tasaaminen ja uusien jaksojen ehkäisy

Mielialan tasaamiseen käytetään erityyppisiä lääkkeitä joko yksinään tai yhdessä. Ne estävät mielialan heilahtelut ääripäästä toiseen ja auttavat toimimaan normaalisti arjessa. Hoito suunnitellaan aina siten, että akuutteja maanisia tai masennusvaiheita ei pääsisi syntymään. Tavoitteena on myös vähentää muita mahdollisia oireita ja saada potilas voimaan paremmin. Maanisia ja masennusvaiheita ehkäiseviä lääkkeitä kutsutaan mielialaa tasaaviksi lääkkeiksi. Osa niistä on suunniteltu manian ehkäisemiseen, osa puolestaan estää masennukseen vajoamisen. Tietyt lääkkeet, esimeriksi litium, vaikuttavat molemmin tavoin. Joskus uusien jaksojen syntymisen ehkäisemiseen voidaan käyttää psykoosin hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä (antipsykootteja) tai epilepsian hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä. Usein kuitenkin tarvitaan monien eri lääkkeiden yhdistelmää. Lääkärisi valitsee sinulle parhaiten soveltuvat lääkkeet sen perusteella, onko suurin ongelmasi mania vai masennus. Lisäksi otetaan huomioon se, mitkä lääkkeet ovat toimineet hyvin aikaisemmin. Mielialan tasaamiseen ja uusien jaksojen ehkäisemiseen liittyvä hoito on pitkäkestoista. Se ei usein ala vaikuttaa heti, etkä välttämättä huomaa tilanteen paranevan ensimmäisen kahden tai kolmen viikon aikana. Tässä vaiheessa on tärkeää, ettet ota lääkkeitä vain silloin tällöin, vaan jatkat niiden ottamista säännöllisesti. Pitkällä aikavälillä jatkuva lääkitys auttaa maanisten ja masennusvaiheiden syntymisen ehkäisemisessä. Kahden tai kolmen viikon jälkeen huomaat ehkä oireidesi lieventyneen tai parantuneen. Jos näin ei käy, on tärkeää, että puhut asiasta hoitoryhmällesi.

Kun oireet alkavat parantua, seuraavana tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman pitkä oireeton jakso. Oireettomista jaksoista käytetään nimitystä ”remissio” eli elpymävaihe. Ne auttavat palautumisessa ja mahdollistavat mielekkään elämän. Maanisten ja masennusvaiheiden uusiutumisen riskiin vaikuttavat monet tekijät: kuinka tarkasti otat lääkkeesi, kuinka vakavia oireesi ovat ja onko sinulla muita psyykkisiä ongelmia.

Haittavaikutukset

Kuten muutkin lääkkeet, myös kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon käytettävät lääkkeet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Hoitoryhmäsi tietää tämän ja seuraa tarkasti tilaasi ensimmäisen hoitovaiheen aikana, kun uusi lääkitys on otettu käyttöön. Osa lääkkeistä voi aiheuttaa monia haittavaikutuksia. Toisten lääkkeiden haittavaikutukset taas ovat erilaisia hoidon eri vaiheissa. Lääkärisi pystyy auttamaan haittavaikutusten minimoimisessa. Annostusta voidaan säätää tai lääke voidaan vaihtaa toiseen valmisteeseen.

Puolison tarina

”Hoito toimii. Se on suuri helpotus. Vaimoni on nyt paljon rauhallisempi. Ennen hoitojen aloittamista koko perhe oli suunniltaan huolesta. Emme tienneet, mihin hän ryhtyy seuraavaksi. Kaikki olivat jännittyneitä ja tavallisen perhe-elämän viettäminen oli mahdotonta. Nyt, kun hän on rauhallisempi, voimme kaikki rentoutua vähän.”

-
Simon tarina

”Hoito ei tehoa. Se ei toimi niin kuin sen pitäisi. Olen huomannut, että mielialani ei vaihtele enää niin paljon. En enää juoksentele ympäriinsä ja tee hulluja asioita. Mutta en ole oma itseni. En pysty ajattelemaan selvästi. Pelkään, että ajaudun takaisin masennukseen. Tunnen, että olen oma itseni vain 80-prosenttisesti.”

-
Leenan tarina

”Tunnen, että elämäni palapeli rakentuu vähitellen.
Pelon, ahdistuneisuuden ja levottomuuden tunteet ovat hävinneet. Luonnollisesti olen kadottanut myös osan innostuneisuudestani ja tavallaan kaipaan sitä. Mutta mikään ei ole niiden syvien ja pimeiden masennusjaksojen aiheuttaman kärsimyksen arvoista. En halua enää koskaan kokea niitä uudelleen.”

-

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon käytettävien lääkkeiden mahdollisia haittavaikutuksia on lueteltu alla:

Joskus on vaikeaa määrittää, johtuvatko epämiellyttävät oireet sairaudesta vai sen lääkityksestä. Jos huomaat esimerkiksi, että kykysi ajatella selvästi ja tehdä päätöksiä on heikentynyt, se voi johtua lääkkeistä. Useimmiten tällaiset oireet ovat kuitenkin merkki sairaudesta. Hoitoryhmäsi osaa antaa apua ja neuvoja.

 • Liiallinen jano
 • Lisääntynyt virtsaamistarve
 • Näköhäiriöt
 • Lihasten heikkous
 • Ripuli
 • Käsien vapina
 • Päänsärky
 • Huimaus
 • Ihottuma
 • Liiallinen ruokahalu
 • Suun kuivuus
 • Seksuaaliset ongelmat
 • Uneliaisuus
 • Matala verenpaine