Auttavat puhelimet ja kansainväliset järjestöt

EUFAMI
European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness (EUFAMI) on eurooppalaisten mielenterveysjärjestöjen kattojärjestö. EUFAMI:n tavoitteena on tukea psyykkisistä sairauksista kärsivien potilaiden perheiden ja läheisten hyvinvointia ja etuja. Järjestön verkkosivustossa on tietoa eurooppalaisista, kansallisista ja alueellisista mielenterveysyhdistyksistä ja -järjestöistä.
http://eufami.org/

GAMIAN – Europe
GAMIAN-Europé on yleiseurooppalainen mielenterveyspotilaiden etuja ja oikeuksia ajava potilasjärjestö.
www.gamian.eu

WFMH
World Federation of Mental Health on kansainvälinen psyykkisen terveyden edistämiseen keskittyvä järjestö.
www.wfmh.global

MHE
Mental Health Europe on eurooppalainen mielenterveysalan kattojärjestö, joka pyrkii edistämään ihmisten psyykkistä terveyttä, ehkäisemään psyykkisiä ongelmia, parantamaan mielenterveyspotilaiden hoitoa ja huolehtimaan mielenterveyspalvelujen käyttäjien ja heidän läheistensä sosiaalisesta verkostoitumisesta ja ihmisoikeuksista.
www.mhe-sme.org

ENUSP
European Network of (ex)Users and Survivors of Psychiatry on mielenterveyspalvelujen käyttäjille tarkoitettu viestintä- ja vertaistukifoorumi.
www.eu-patient.eu

Kansalliset järjestöt ja yhdistykset

Mielenterveyden keskusliitto ry
www.mtkl.fi

Mielenterveysomaisten Keskusliitto ry
www.finfami.fi