Mitä enemmän tiedät sairaudestasi, sitä todennäköisemmin saat sen hallintaan.

Psykoedukaatio perustuu nimenomaan sekä potilaan että omaisten tiedon lisäämiseen kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Psykoedukaatio on hoitosuunnitelman olennainen osa. Se lisää tietoasi ja ymmärrystäsi sairaudesta ja sen hoidosta ja auttaa hallitsemaan sen oireita. Psykoedukaatio voi myös motivoida jatkamaan määrättyjen lääkkeiden käyttöä. Monet psykoedukaatioon osallistuneet ovat huomanneet, että ovat hyötyneet paitsi saamistaan tiedoista myös vertaistuesta. Psykoedukaatiota  järjestetään monissa eri muodoissa. Koulutukset voivat koostua kahdenkeskisistä tapaamisista terapeutin kanssa tai ryhmistä. Psykoedukaatio  saattaa sisältää omaisille suunnattuja tapaamisia  tai ryhmäkeskusteluja, joissa on potilaan ja terapeutin lisäksi mukana joko muita potilaita tai potilaan omaisia. Psykoedukaatioon  sisältyy useita tapaamisia, ja se voi jatkua useita kuukausia tai jopa vuoden. Paras lopputulos saadaan yleensä oireettomien vaiheiden aikana, sillä silloin potilaan on usein helpompi omaksua uutta tietoa.

Psykoedukaatio  voi sisältää esimerkiksi seuraavia aihealueita:

 • Maanisen ja masennusvaiheen laukaisevien tekijöiden tunnistaminen
 • Manian ja depression varhaisten oireiden tunnistaminen
 • Varhaisten oireiden käsitteleminen niin, ettei maaninen tai masennusvaihe pääse alkamaan
 • Mielialapäiväkirjan pitäminen ja mielialojen seuraaminen
 • Lääkehoito
 • Haittavaikutusten havaitseminen ja niihin puuttuminen
 • Raskauteen ja perinnöllisyyteen liittyvä ohjaus
 • Hoidon lopettamiseen liittyvät riskit
 • Alkoholin ja huumeiden käytön välttäminen
 • Säännöllisten elämäntapojen noudattaminen
 • Nukahtamis- ja heräämisvaikeuksien hoito
 • Stressinhallinta
 • Ongelmien ratkaiseminen

Perhekeskeisessä psykoedukaatiossa voidaan käsitellä myös kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivän henkilön hoidosta mahdollisesti seuraavia taloudellisia, sosiaalisia ja psykologisia haasteita.