”Keskellä talvea havaitsin vihdoinkin, että sielussani oli voittamaton kesä.”

Albert Camus (ranskalainen kirjailija ja filosofi, 1913–1960)

-

Psykoterapeuttinen hoito on tärkeä osa kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoa ja sitä käytetään yhdessä lääkityksen kanssa.

Psykoterapeuttisen hoidon tavoitteena  on saada oireet hallintaan ja auttaa hyväksymään sairaus ja sen hoito. Psykoterapeuttinen hoito  antaa työkaluja  stressin  ja arjen hallintaan. Kun kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastava hakeutuu psykoterapeuttiseen hoitoon, on tärkeää, että terapeutti tuntee tämän sairauden erityispiirteet. Hoitoryhmäsi osaa neuvoa sopivan menetelmän valinnassa. Terapeuttien yhteystietoja on  saatavana mm.  psykoterapiayhdistysten kautta. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon käytetään erilaisia psykoterapeuttisia  hoitomuotoja.

Psykoedukatiivisessa ryhmähoidossa annetaan tietoa sairaudesta, sen oireista, hoitovaihtoehdoista ja sairausvaiheiden esioireiden tunnistamisesta myös juuri sinun kohdallasi  sekä laaditaan suunnitelma siitä, miten toimit mahdollisten esioireiden ilmaantuessa. Tämän hoitomuodon on todettu vähentävän uusia mielialahäiriöjaksoja. Suomessa on käytössä ns. kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakursseja. Niitä on saatavilla useimmilla paikkakunnilla Suomessa. Mielenterveyden keskusliitto ja Omaiset Mielenterveystyön Tukena Ry järjestävät psykoedukatiivisia ryhmiä sekä potilaille että omaisille.

Kognitiivinen yksilöpsykoterapia on järjestelmällinen hoitomuoto, jonka tavoitteena on auttaa sinua ymmärtämään ja tuntemaan sairauttasi sekä sopeutumaan siihen. Myös kognitiivisessa psykoterapiassa keskeisiä periaatteita ovat tiedon antaminen sairaudesta (psykoedukaatio), ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen tutkiminen eri tiloissa, mielialahäiriöjaksojen esioireiden varhainen tunnistaminen sekä elämän rytmien tasaaminen ja sopeutuminen pitkäaikaissairauteen.

Interpersonaalinen ja sosiaalisten rytmien terapia (IPSRT) perustuu oletukselle, että kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavalla henkilöllä sosiaalisten rytmien häiriintyminen voi johtaa mm. unen häiriintymiseen ja uuden mielialahäiriöjakson puhkeamiseen. IPSRT:ssä keskitytään näiden rytmien tunnistamiseen ja ylläpitoon.

Perhekeskeinen psykoterapia keskittyy siihen, miten kaksisuuntainen mielialahäiriö vaikuttaa yksittäisen henkilön ohella koko perheeseen. Perheenjäsenet oppivat tekniikoita, jotka auttavat heitä kommunikoimaan paremmin toistensa kanssa, käsittelemään vaikeita tilanteita ja tukemaan toisiaan. Tavoitteena on laskea perheen stressitasoa (joka voi pahentaa oireita) ja luoda toipumiselle otollinen ympäristö.

Myös muut psykoterapeuttiset hoitomuodot voivat  joskus auttaa kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa. Tällaisia psykoterapeuttisia hoitomuotoja ovat esimerkiksi taide- ja musiikkiterapia. Toiset terapiamuodot ovat varmasti hyödyllisempiä kuin toiset, ja hyötyminen voi olla yksilöllistä. On mahdollista, että osa niistä jopa häiritsee hoitoryhmän laatimaa hoitosuunnitelmaa. Siksi on tärkeää, että kerrot lääkärillesi tai terapeutillesi, jos kokeilet tai olet kokeillut muita terapiamuotoja.