Antidepressantti
Lääke, jota käytetään masennuksen hoitoon.

Antipsykootti
Lääke, jota käytetään psykoosien hoidossa, mutta jolla on nykyään muitakin käyttöaiheita, kuten kaksisuuntainen mielialahäiriö.

Depressio
Masennus, syvä alakuloisuus, jonka aikana energiataso laskee ja esiintyy toivottomuuden ja syyllisyyden tunteita, ruokahaluttomuutta ja unihäiriöitä.

Hypomania
Manian lievempi muoto, jossa mieliala on kohonnut, mutta joka ei vaikuta henkilön toimintaan arjessa huomattavasti.

Jakso
Ajanjakso, jona oireet palaavat joko maanisena,  masennusvaiheena, hypomaanisena tai sekamuotoisena vaiheena.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö, tyyppi 1
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyyppi, jossa on esiintynyt masennusjaksoja ja ainakin yksi maaninen jakso.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö, tyyppi 2
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyyppi, jossa on esiintynyt masennusjaksoja ja lievää maniaa (hypomaniaa).

Komorbiditeetti
Sairauksien samanaikaisuus. Kahden sairauden tai useampien sairauksien samanaikainen esiintyminen.

Maanisdepressiivisyys

Vanha nimitys kaksisuuntaiselle mielialahäiriölle.

Kilpirauhanen
Kaulalla sijaitseva elin, joka erittää hormoneja verenkiertoon.

Mania
Manialle on tyypillistä mielialan muutos (mielialan kohoaminen, kiihtyneisyys tai ärtyneisyys) sekä energisyyden lisääntyminen. Ylikierroksilla käyminen tai lisääntynyt energia, joka voi yhdistyä kärsimättömyyteen tai ärtyisyyteen, esteettömään sosiaaliseen käyttäytymiseen, onnentunteeseen ja liialliseen optimismiin sekä vähentyneeseen unentarpeeseen.

Mielialaa tasaava lääke

Lääke, jota käytetään mielialan vaihteluiden estämiseen.

Omainen

Perheenjäsen tai ystävä, joka toimii sairastuneen henkilön tukena.

Psykoedukaatio

Koulutuksellinen terapia; monipuolista tiedon antamista sairauteen liittyen.

Psykoosi

Tila, jossa ihminen menettää todellisuudentajunsa. Hän voi kuulla ääniä ja/tai hänellä voi olla harhoja.

Remissio

Ajanjakso, jona oireet lievenevät tai häviävät kokonaan.

Sekamuotoinen vaihe
Jakso, joka sisältää sekä masennukseen että maniaan liittyviä oireita.

Uuden polven antipsykootti
Uudenlainen antipsykootti, jota käytetään  sekä psykoosisairauksien että kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa.

Uusiutuminen
Oireiden uusiutumien oireettoman jakson jälkeen.